SOTOKU -RYHMÄ (sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus)

Ludus on järjestänyt sosiaalisten taitojen ryhmämuotoista kuntoutusta jo useiden vuosien ajan. Ryhmät on tarkoitettu 6-8, 9-12 tai 13-16-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea vastavuoroisten sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Kaikilla ohjaajillamme on virallinen SOTOKU-koulutus.

education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and papers writing in classroom

Kenelle kuntoutus soveltuu?

Kohderyhmään kuuluvat lapset ja nuoret, joilla voi olla neurologinen tai neuropsykiatrinen diagnoosi (kuten autismin kirjon häiriö.), joka vaikuttaa sosiaalisiin taitoihin. Diagnoosi ei kuitenkaan ole välttämätön ryhmään osallistumiselle. Ryhmän koko on 4–6 lasta tai nuorta.

Mistä ryhmän toiminta koostuu?

Ryhmän kesto on lukuvuoden ja se kokoontuu yhteensä 40 kertaa. Sosiaalisten taitojen ryhmä sisältää viikoittain kokoontuvat lastenryhmät (30 kertaa) ja vanhempien ryhmät sekä henkilökohtaiset vanhempien tapaamiset (yhteensä 10 kertaa). Joillekin tapaamisille kutsutaan mukaan myös opettaja tai hoitava taho. Vanhempainryhmän tarkoituksena on tarjota tietoa sosiaalisten taitojen vaikeuksista sekä niiden tukemisesta lapsen lähiympäristössä. Lisäksi vanhempainryhmä tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuuden tavata samankaltaisissa tilanteissa olevia vanhempia.

Ryhmän sisältö

Sosiaalisten taitojen ryhmä on neuropsykologista ryhmäkuntoutusta, jossa pyritään tukemaan sosiaalisten taitojen kehittymistä suoran harjoittelun avulla. Lisäksi mietitään lapsen lähiympäristössä hyödynnettäviä tukikeinoja. Sosiaalisten taitojen ryhmässä yhdistellään erilaisia sosiaalisia taitoja harjaannuttavia menetelmiä.