m2VOIKO HYVÄÄ LISÄTÄ – Luduksen tarina

Vuonna 2004 perustettu Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut aloitti toimintansa yhden hengen ammatinharjoittamisesta. Luduksen perustamista edeltävänä aikana kuntouttajana toiminut Heli Isomäki valmistautui asiakkaansa kanssa tämän historian kokeeseen. Koulukirjassa kerrottiin antiikin Rooman ajan kouluista, joista ensimmäisiä kutsuttiin nimellä Ludus. Siinä samassa mielessä hautumassa oleva yritysvisio sai nimen, joka on edelleen käytössä.

Ludus eli leikki on monimerkityksinen sana. Leikki on lapsen työtä. Leikki on myös mielen vapautta, ajatusleikkiä, luovuutta. Ja mikä tärkeintä, leikki on ennen kaikkea iloa. Luduksen asiakkaiden haasteina ovat alusta saakka olleet monenlaiset pulmat, vaikeudet ja vammat. Luovan ja iloa pursuavan sekä tieteelliseen tietoon perustuvan hoidon ja avun nimi on ollut Ludus jo vuodesta 2004 alkaen.

Tarjoamme laadukkaita neuropsykologipalveluita ja ainutlaatuisen vastaanottotakuun! Tervetuloa asiakkaaksemme!

Vuosina 2000-2004 Luduksen perustaja Heli Isomäki työskenteli neuropsykologina, perehtyen neuropsykologiseen kuntoutukseen. Pikkuhiljaa tuli entistä selvemmäksi että yhä useampi asiakas, joka otti yhteyttä saadakseen kuntoutusta, joutui kääntymään ovelta, sillä paikkoja ei ollut kaikille niille, jotka olisivat apua tarvinnut. Palveluille oli paljon enemmän tarvetta kuin pystyttiin tarjoamaan.

Vuonna 2004 Ludus työllisti aluksi 2 henkeä, kun Helin avuksi haettiin toista ammattilaista palvelemaan laajenevaa asiakaskuntaa. Psykologi Mira Mönkkönen siirtyi Helsingin kaupungilta Ludukseen. Helistä ja Mirasta muotoutui työpari lähes kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Tänä aikana Ludus on kasvanut lähes 20 henkeä työllistäväksi asiantuntijaorganisaatioksi.

Vuonna 2005 Luduksen asiantuntijapalvelut kasvoivat kahdella. Samalla Ludus muutti suurempiin toimitiloihin Tikkurilaan. Luduksessa lanseerattiin Potilastyöryhmä -kokouskäytäntö. Jokaisen Luduksen asiakkaan asioilla oli mahdollisuus tulla käsitellyksi säännöllisissä asiantuntijapalavereissa ja siten jokaisella Luduksen asiakkaalla on käytössään poikkeuksellisen tehokkaasti koko henkilökunnan osaaminen ja paras ammattitaito.

Vuonna 2006 Ludus järjesti ensimmäiset koulutustilaisuudet alan ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille. Vantaalla Heurekassa oli kolmessa eri seminaarissa mukana lähes 400 osallistujaa.

Vuonna 2006 Ludus kasvoi jälleen. Työntekijöitä oli nyt 7. Tilat vaihtuivat uudenaikaisempiin Tikkurilan Vernissakadulle juna-aseman tuntumaan. Samana vuonna Ludus aloitti ensimmäisenä palveluntuottajana pääkaupunkiseudulla Tampereen yliopistossa kehitetyn TOTAKU -kuntoutuksen toteuttamisen. Lisäksi Ludus julkaisi kaksi kirjaa oppimisesta ja oppimisvaikeuksista: Muistan siis osaan, NMI:n julkaisut, Kummisarja ja Lapsellani on oppimisvaikeuksia: Edita.

Vuonna 2008 Ludus muutti Vernissakadulla viereiseen rappuun. Hyvä sijainti asemalla säilyi ja käytännön toiminta helpottui tilojen laajentuessa. Ludus jatkoi kasvamistaan ja tarjosi palveluita laajalti Etelä-Suomen alueella. Luduksen riveistä valikoitui vuosittain vaativiin neuropsykologian erikoispsykologikoulutusohjelmiin vähintään yksi uusi opiskelija. Parhaimpina vuosina Luduslaisia valittiin kerrallaan jopa kolme kahdenkymmenen koko Suomesta valitun opiskelijan joukkoon. Luduksen ammatillinen osaaminen kehittyi asiantuntijoiden hankkiessa osaamista samanaikaisesti teoriaa ja käytäntöä yhdistäen parhaiden tarjolla olevien oppien avulla.

Vuonna 2013 Luduksessa käynnistyivät puheterapiapalvelut. Niiden tavoitteena oli lisätä asiakkaidemme mahdollisuuksia saada apua kasvun, kehityksen ja oppimisen ongelmiinsa. Samana vuonna Ludus avasi Päijät-Hämeen sydämeen, Lahteen, uuden toimipisteen. Lahdessa tarjoamme sekä neuropsykologisia palveluita että puheterapiapalveluita ja toimimme yhteistyössä Arte-Lääkäreiden ja Perhe-Arten kanssa.

Vuonna 2013 Ludus käynnisti terveydenhuolto alan sähköiseen verkostoitumiseen keskittyvän OppiBlogin. Blogi on kerännyt kaksi tuhatta alan ammattilaista aktiivista jäsentä. Oppiblogi on asiantuntijablogi, joka käsittelee ajankohtaisia oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyviä uutisia, tutkimustuloksia ja löydöksiä.

Vuonna 2011 Ludus erikoistui vain terveydenhuollon palveluihin ja tuolloin perustettiin LudusAkatemia Oy. LudusAkatemia tuotti koulutus- ja konsultaatiopalveluita sekä tuki- ja ohjauspalveluita terveydenhuollon palveluille. Vuonna 2013 LudusAkatemia toteutti yli 60 tilaisuutta ympäri Suomea. Se jakoi tietoa mm. kolmen eli Aluehallintoviraston virallisen koulutusohjelman muodossa. Vuoden 2014 alusta koulutustoiminta palasi Luduksen toiminnan alle. Kevään 2014 aikana Ludus koulutti muun muassa kaikki Vihdin ja Nurmijärven kunnan varhaiskasvattajat ja jatkoi erinomaista yhteistyötä Aluehallintovirastojen kanssa.

Takana on kymmenen vuoden systemaattinen yritystoiminta, jonka tavoitteena on ollut mahdollistaa oppimisvaikeuksiin ja neurologisiin sairauksiin ja vammoihin liittyvän osaamisen ja avun lisääminen Suomessa.

Vuonna 2015 Luduksessa toteutuu lähes 12 000 asiakaskäyntiä. Näillä käynneillä on kyse oppimisesta ja ymmärtämisestä. Jokainen asiakaskäynti tähtää hyvän ja voimaannuttavan oppimisen toteutumiseen asiakkaidemme elämässä. Hyvää on siis todella enemmän kuin silloin, kun ajatus Luduksesta ja sen mahdollistamasta, laajemmasta avusta, oli perustajan
mielessä.

Luduksen visio on: mahdollistaa, lisätä ja kehittää. Koko toimintansa ajan Ludus on tuottanut laadukkaita psykologipalveluita ja myöhemmin myös puheterapiapalveluita, tuonut kentälle uusia palvelumuotoja, kehittänyt ja kouluttanut henkilökuntaansa jatkuvasti ja toiminut yrityksenä hyvän ja luotettavan toimintaperiaatteen mukaisesti saaden jo vuosia korkeimman luottoluokituksen.

Luduksen toiminta-ajatus on tuottaa oppimisen mahdollisuuksia. Ludus toimii tämän tavoitteen mukaisesti niin suhteessa asiakkaisiin ja heidän lähipiiriinsä, yhteistyökumppaneihin, alan asiantuntijoihin kuin myös henkilökuntaan. Oppiminen mahdollistaa kasvun ja kehittymisen, joka taas luo luottamuksen itseen ja omaan osaamiseen, mikä taas lisää selviytymistä.

Luduksen arvot perustuvat ihmisen kunnioittamiseen ja yhteistyöhön. Yhdessä olemme enemmän – yksi Luduksen sloganeista, toteutuu niin asiakastyössä, henkilökunnan keskuudessa kuin yhteistyökumppaneiden ja alan asiantuntijoiden kanssa joka ikinen päivä.

Ludus on yrityksenä syvästi kiitollinen kaikille niille ihmisille, jotka ovat antaneet asiantuntevaa ja tärkeää työpanostaan sen hyvän lisäämisen, jota varten Ludus on aikanaan syntynyt. Tässä ensisijaisena ovat Luduksessa työskentelevät osaajat. Myös yhteistyökumppanit ovat mahdollistaneet toimintamme monin eri tavoin ja olemme heille erittäin kiitollisia.luentosali3