PalapeliLudus on koulutusten järjestäjänä luotettava ja innovatiivinen. Meillä on pitkä kokemus niin Ludus Oy:n kuin aikaisemman LudusAkatemia Oy:n nimissä järjestetyistä tilaisuuksista eri puolilla Suomea. Vuonna 2015 Ludus on mukana yli 50 tilaisuudessa ja koulutuksiin on osallistunut yli 2000 ammattilaista niin varhaiskasvatuksen, opetuksen kuin terveydenhuollonkin piiristä. 

Kouluttajamme ovat alansa kokeneita ja korkeasti koulutettuja osaajia. He työskentelevät samanaikaisesti sekä asiakas- että koulutustyössä, mikä antaa koulutukselle tarpeellista käytönnön ulottuvuutta.

luentosali3Edustamme terveydenhuollon yritystä, joka on erikoistunut oppimisvaikeuksien, sosiaalisten häiriöiden ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen, harjaannuttamiseen ja pedagogiseen yhteistyöhön. Olemme mukana vuosittain yli 40 tilaisuudessa ympäri Suomea, joissa ydinosaamisalueidemme äärelle kerääntyneenä koulutamme vuosittain yli 2000 varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaista.

Referenssejä aikaisemmista koulutuksista ovat mm. seuraavat:

 • Esiopetuksen kehittämishanke, Espoon kaupunki, koko esiopetushenkilöstön kouluttaminen ja konsultatiivinen kehittämistyö (170 hlö)
 • Tunnetaitojen kehittämishanke, Vihdin kunta: koko varhaiskasvatushenkilöstön kouluttaminen ja konsultatiivinen kehittämistyö (250 hlö)
 • Lapsen psyykkisen kehityksen tukeminen, kokonaisuus, Nurmijärven kunta: koko varhaiskasvatushenkilöstön kouluttaminen (400 hlö)
 • Kohti uutta varhaiskasvatuslakia, Kirkkonummen kunta: koko varhaiskasvatushenkilöstön kouluttaminen (400 hlö)
 • Itsesäätely-kehitys ja häiriöt: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2 tilaisuutta, osallistujia yhteensä yli 500
 • Sosiaalinen kehitys ja sen häiriöt: Etelä- Suomen aluehallintovirasto, 5 tilaisuutta, osallistujia yhteensä yli 800
 • Neuropsykiatriset häiriöt: Etelä- ja Lounais-Suomen aluehallintovirastot, 5 tilaisuutta, osallistujia yhteensä yli 800

Kouluttajamme toimivat kouluttajina myös Jyväskylän Yliopiston Niilo Mäki Instituutissa, joka on oppimisvaikeustutkimuksen johtava yksikkö Suomessa.

Vuonna 2015 olemme olleet mukana mm. kouluttamassa kaikki Kirkkonummen kunnan varhaiskasvattajat, mittavassa täydennyskoulutushankkeessa Helsingin kaupungin työntekijöille, Osaava Satakunta -hankeessa ja Ammattikorkeakoulu Laurean henkilökunnan kouluttamisessa.

Koulutusten kustannukset ovat:

 • Kokopäiväkoulutus 2300€ + alv + matkakulut
 • Puolipäiväkoulutus 1400€ + alv + matkakulut
 • Oppitunti 45min 350€ + alv + matkakulut

Koulutushintoihin lisätään matkakulut, päivärahat ja alv. Mikäli koulutuspaikka sijaitsee yli 20km Luduksesta, laskutetaan matka-ajasta 50€ jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.

Esimerkkikoulutuksia ovat muun muassa seuraavat koulutuskokonaisuudet:

 • Itsesäätely: kehitys ja häiriöt
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Sosiaaliset taidot ja vaikeudet
 • Ymmärrämmekö näkemäämme: visuaalisen hahmottamisen salat ja vaikeudet
 • Työläs muistaa: muisti ja oppiminen
 • Muistihäiriöt ja niiden diagnostiikka
 • Oppimisvaikeuksien peruskurssi
 • Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen

Mikäli haluat räätälöityä koulutusta omalle työpaikalle tai omalle paikkakunnallesi, ota meihin yhteyttä!