KOULUTUSPSYKOTERAPIA

Luduksen laillistetuista psykologeista kolme opiskelee psykoterapeuteiksi ja he ottavat vastaan koulutusasiakkaita. Kaikilla psykologeillamme on koulutuksen puolesta työnohjaus koko koulutuksen ajan. Viitekehyksinä ovat kognitiivinen psykoterapia ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Koulutuspsykoterapian hinta vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkällä koulutuksessa psykologi on. Koulutuksessa olevien hinnat ovat alhaisemmalla tasolla kuin valmistuneiden psykoterapeuttien hinnat.

Kelan tukea ei voi hakea koulutuspsykoterapian kustannuksia varten.

Kognitiivisessa psykoterapian keskiössä ovat ihmisen ajatukset, uskomukset ja tunteet, jotka aiheuttavat yksilölle kärsimystä. Terapiassa keskitytään myös toimintaan ja tavoitteena voi olla vähitellen oppia uusia tapoja toimia. Terapiassa keskeistä ovat asiakkaan omat tavoitteet ja toiveet. Työskentelyssä painopisteenä ovat asiakkaan omat kokemukset ja ongelmalliseksi kokemansa tilanteet. Psykoterapeutti ja asiakas pyrkivät yhdessä lisäämään ymmärrystä ongelmasta ja löytämään joustavampia tapoja toimia. Terapia voi olla lyhyttä tai pitkää, tapaamisia on useimmiten kerran viikossa 45-60 minuuttia kerrallaan. Terapian kestosta sovitaan terapeutin kanssa asiakkaan toiveiden ja tilanteen mukaisesti.

Psykoterapiakoulutuksessa olevat laillistetut psykologimme vastaanottavat uusia asiakkaita erityisesti liittyen stressiin, jännittämiseen, pelkoihin, uupumukseen, masennukseen, ahdistukseen, paniikkihäiriöön ja unettomuuteen. Lisäksi psykologeillamme on osaamista neuropsykologian alalta. Psykoterapiassa osaamme huomioida esimerkiksi ADHD:n, autisminkirjon häiriön tai oppimisvaikeuden.

Vapaita aikoja voit kysyä toimistostamme ludus(at)kolumbus.fi  ja 0400-930 606 (klo 10-16)

Psykoterapiakoulutuksessa olevat psykologimme:

Anu Lehtinen, PsM, FM
Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa, kognitiivisen psykoterapian viitekehys, 2014-
anu.lehtinen(at)ludus.fi

Paul Lindroos, PsM (palvelee asiakkaita myös ruotsin kielellä)
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksessa, kognitiivisen käyttäytymisteorian viitekehys, 2014-
paul.lindroos(at)ludus.fi

Petra Waris, Neuropsykologian erikoispsykologi
Vaativan erityistason neuropsykologi (VET)
Psykologian tohtori
Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa, kognitiivisen psykoterapian viitekehys, 2014-
petra.waris(at)ludus.fi

Lataa koulutuspsykoterapiaesite