Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut

RYHMÄKUNTOUTUKSET

Ludus_3Useissa tilanteissa kuntoutuminen on tehokkainta ryhmässä. Luduksessa järjestetään lapsille ja aikuisille ryhmämuotoista kuntoutusta.

Lasten ryhmäkuntoutukset kohdistuvat:

  • tarkkavaisuuden ja toiminnanohjauksen
  • sosiaalisen toimintakyvyn
  • keskittymisen ja stressinhallinnan
  • akateemisten taitojen (lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen) tai
  • opiskelustrategioiden hallintaan

Aikuisten ryhmämuotoisen kuntoutuksen kohteena voivat olla:

  • tarkkavaisuuden ja toiminnanohjauksen häiriöt
  • kielelliset häiriöt (afasia)
  • muistihäiriöt tai
  • sosiaalisen toimintakyvyn häiriöt

Ryhmät ovat neuropsykologien, psykologien ja puheterapeuttien (ryhmästä riippuen) vetämiä toimintakokonaisuuksia, joiden kesto ja tavoitteet vaihtelevat ryhmän kuntoutuksen kohteena olevan asian mukaan.