ITSESÄÄTELYRYHMÄ

lapsiLudus ja Helsingin toimintaterapia Oy tarjoavat yhdessä esikoulu-ikäisille lapsille räätälöityä ryhmämuotoista kuntoutusta.

Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen itsesäätelytaitoja.

Itsesäätelyn merkitys koulussa selviytymisen kannalta on osoitettu monissa tutkimuksissa.

Itsesäätelyllä on havaittu olevan jopa älykkyyttä suurempi merkitys koulun aloitusvaiheessa. Koulun aloitusvaiheen onnistuminen taas on tutkimusten mukaan merkittävin koulumotivaatiota ja minäpystyvyyttä ennustava tekijä erityisesti pojilla. Hyvin onnistunut koulun alku on siis mitä parasta sekundääriongelmien ehkäisyä.

Ryhmä on räätälöity soveltuvaksi esiopetusvuoteen. Siinä hyödynnetään psykologian, neuropsy-kologian, SI-terapian ja toimintaterapian tietoa, parhaita menetelmiä ja kokemuksia itsesääte-lytaitojen vahvistamiseksi noin 6 -vuotiailla lapsilla. Ryhmän toteutuksessa hyödynnetään myös ymmärrystä siitä, että vanhempien tiedollisen ymmärryksen lisäämisen, neuvonannon ja vertais-tuen yhdistäminen pienten lasten kuntoutukseen on tuloksellisuuden kannalta erittäin tärkeää.

Ryhmäpaikoista voit tiedustella toimistostamme ludus(at)kolumbus.fi ja 0400-930 606 (ma-to klo 9-16)

Ryhmän nimi:

• Valmiina -ryhmä

Ryhmän kesto:

 • 1 kouluvuosi, yhteensä 30 x 90min
 • 23 lasten ryhmätapaamista, 8 kuukauden aikana
 • 7 aikuisten ryhmätapaamista 10 kuukauden aikana
 • vanhempaintapaamiset alkavat samaan aikaan lasten tapaamisten kanssa, mutta jatkuvat tätä pidempään

Ryhmän hinta:

• Kokonaiskustannukset 3420e/lapsi (114e/90min)

Ryhmän koko:

• 6 lasta ja kaksi ohjaajaa (neuropsykologi ja SI-toimintaterapeutti)

Ryhmän sisältö:

• Lasten tapaamisissa keskitytään seuraavien itsesäätelytaitojen vahvistamiseen:

 • Tunteiden säätely
 • Käyttäytymisen säätely
 • Aistimusten säätely

• Vanhempien tapaamisissa keskitytään seuraavien teemojen käsittelyyn

 • Vanhempana jaksaminen ja riittävän hyvä vanhemmuus
 • Aikuinen lapsen säätelijänä ennen lapsen itsesäätelyyn kehittymistä
 • Aistiherkkyydet ja niiden yhteys itsesäätelyn haasteisiin
 • Sisäisen puheen kehityksen edesauttaminen lapsen kanssa toimiessa
 • Säätelyhäiriö ja ympäristötekijät – koulunaloitus ja kouluvalmius