Luduksessa on tarjolla työnohjauspalveluita monille eri ammattilaisryhmille. Kokeneet työnohjaajamme auttavat monia ammattilaisia kehittämään omaa osaamistaan.

Työnohjaajina toimivat neuropsykologian erikoispsykologit ja neurosykologian työnohjaajat: Heli Isomäki, Nina Uusitalo, Elina Hankomäki sekä neuropsykologi Sari Kantelinen

Työnohjausta on tarjolla:

 • psykologeille
 • puheterapeuteille
 • toimintaterapeuteille
 • opettajille
 • erityisopettajille
 • varhaiskasvattajille
 • hoitotyön ammattilaisille

Referenssejämme ovat mm. seuraavat:

 • Helsingin kaupunki, koulupsykologien työnohjaus 2003-2013
 • Vantaan kaupunki, koulupsykologien työnohjaus 2004-2015
 • Espoon kaupunki, toimintaterapeuttien työnohjaus 2007-2015
 • Espoon kaupunki, puheterapeuttien työnohjaus 2013-2014
 • Tuusulan kunta, erityisopettajien työnohjaus 2012 ja 2014

Työnohjausta järjestetään yksilöllisesti, pareittain tai ryhmämuotoisesti.