Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut

OPPIMISVALMENNUS

OPPIMISVALMENNUSTA NUORILLE

Ludus tarjoaa oppimisvalmennusta yläkouluikäisille nuorille. Tavoitteena on tarjota nuorille keinoja tehostaa omaa oppimistaan. Kohderyhmäksi sopivat erityisesti oppilaat, joilla koulumenestys on heikkoa. Oppimisvalmennus sisältää:

  • oman opiskelun suunnittelu ja organisointi (kalenterin käyttö, läksyjen tekeminen, kokeisiin valmistautuminen)
  • lukustrategiat
  • muistitekniikat
  • kirjallinen tuottaminen
  • matematiikan opiskelustrategiat.

Oppimisvalmennus sisältää 16 x 90 minuutin opetustuokiota. Valmennuksessa käytetään oppikirjoja, joten materiaalikustannuksia ei tule.

Valmennuksen hinta on 6000€ + alv ja siihen voi osallistua haluamanne määrä koululaisia ja koulun henkilökuntaa. Valmennus pidetään koulullanne. Koulu vastaa sopivan tilan järjestämisestä.

OPPIMISVALMENTAJAKURSSI

Ludus tarjoaa opettajille, koulupsykologeille ja erityisopettajille kurssin: oppimisvalmennusta yläkouluikäisille. Kurssin tavoitteena on valmentaa koulun ammattilaiset vetämään yläkoulun oppilaille oppimisvalmennusta. Oppimisvalmennus sisältää:

  • oman opiskelun suunnittelu ja organisointi (kalenterin käyttö, läksyjen tekeminen, kokeisiin valmistautuminen)
  • lukustrategiat
  • muistitekniikat
  • kirjallinen tuottaminen
  • matematiikan opiskelustrategiat.

Kurssin kesto 4 x 90 min.

Valmentajakurssin hinta on 2000€ + alv ja siihen voi osallistua haluamanne määrä koulun henkilökuntaa, joka jatkossa voi hyödyntää taitoja opetuksessa tai järjestää itse oppimisvalmennuskursseja sitä tarvitseville nuorille. Valmentajakurssi pidetään koulullanne. Koulu vastaa sopivan tilan järjestämisestä.

Valikko
Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut