OPPIMISVALMENNUSTA NUORILLE

Ludus tarjoaa oppimisvalmennusta yläkouluikäisille nuorille. Tavoitteena on tarjota nuorille keinoja tehostaa omaa oppimistaan. Kohderyhmäksi sopivat erityisesti oppilaat, joilla koulumenestys on heikkoa. Oppimisvalmennus sisältää:

  • oman opiskelun suunnittelu ja organisointi (kalenterin käyttö, läksyjen tekeminen, kokeisiin valmistautuminen)
  • lukustrategiat
  • muistitekniikat
  • kirjallinen tuottaminen
  • matematiikan opiskelustrategiat.

Oppimisvalmennus sisältää 16 x 90 minuutin opetustuokiota. Valmennuksessa käytetään oppikirjoja, joten materiaalikustannuksia ei tule.

Valmennuksen hinta on 6000€ + alv ja siihen voi osallistua haluamanne määrä koululaisia ja koulun henkilökuntaa. Valmennus pidetään koulullanne. Koulu vastaa sopivan tilan järjestämisestä.

OPPIMISVALMENTAJAKURSSI

Ludus tarjoaa opettajille, koulupsykologeille ja erityisopettajille kurssin: oppimisvalmennusta yläkouluikäisille. Kurssin tavoitteena on valmentaa koulun ammattilaiset vetämään yläkoulun oppilaille oppimisvalmennusta. Oppimisvalmennus sisältää:

  • oman opiskelun suunnittelu ja organisointi (kalenterin käyttö, läksyjen tekeminen, kokeisiin valmistautuminen)
  • lukustrategiat
  • muistitekniikat
  • kirjallinen tuottaminen
  • matematiikan opiskelustrategiat.

Kurssin kesto 4 x 90 min.

Valmentajakurssin hinta on 2000€ + alv ja siihen voi osallistua haluamanne määrä koulun henkilökuntaa, joka jatkossa voi hyödyntää taitoja opetuksessa tai järjestää itse oppimisvalmennuskursseja sitä tarvitseville nuorille. Valmentajakurssi pidetään koulullanne. Koulu vastaa sopivan tilan järjestämisestä.