Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalvelut

PUHETERAPEUTIT

 

Heini

Heini Ovaska

 • Johtava puheterapeutti, äitiyslomalla
 • Puheterapeutti (FM)

Heini on Luduksen johtava puheterpeutti ja hänen vastuualueisiinsa kuuluvat mm. puheterapiapalveluiden kehittäminen ja puheterapeuttien esimiestyö. Hän on työskennellyt aikaisemmin (2004-2015) kunnallisena puheterapeuttina alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten parissa. Hänellä on runsaasti kokemusta erityyppisten puheen ja kielen vaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Heini on perehtynyt erityisesti kielellisiin erityisvaikeuksiin painottuen puheen tuottoon tai puheen ymmärtämiseen, vuorovaikutuksen ja kontaktin ongelmiin sekä lukivaikeuksiin. Lisäksi Heini tekee puheterapia-arvioita lapsille. Heini ottaa asiakkaita vastaan Helsingin toimipisteessä.


 

LauraLaura Ahjoharju

 • Puheterapeutti (FM), HY, 2010

 

Lauralla on kokemusta sekä aikuisten että lasten tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Laura on hoitanut monipuolisesti puheterapeutin tehtäviä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa ja työskennellyt aiemmin mm. HYKSin neurologian klinikalla ja Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa.

Lauran lasten puolen erityisosaamisalueita ovat kielelliset erityisvaikeudet, artikulaatiovirheet ja äänteellisen kehityksen vaikeudet. Aikuispuolen erityisosaamisalueita ovat afasia, dysartria ja dysfagia. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö osana kuntoutusta on Lauralle tuttua, ja hänellä on kokemusta asiakkaista, jotka käyttävät kommunikointikeinonaan kuvia ja/tai tukiviittomia.

Laura vastaanottaa asiakkaita Vantaan toimipisteessä. Vastaanottotyön lisäksi Laura toteuttaa kuntoutusta asiakkaan omassa ympäristössä (päiväkoti, koulu, koti, palvelutalo). Hän liikkuu useilla eri alueilla etenkin Länsi-Vantaalla ja Pohjois-Espoossa.

Täydennyskoulutus:

 • Terapeuttinen vuorovaikutus kuntoutuksessa
 • Dysfagia, nielemishäiriöt
 • Oraalimotoriikan, verbaalimotoriikan ja nielemisen kuntoutus
 • Pragmaattiset kuntoutusmenetelmät aikuisneurologiassa
 • Nimeämisen kuntoutus
 • Dysfagian moniammatilliset haasteet
 • AACi -kommunikointikansioiden ideologia ja käyttö
 • The organic swallow: evaluation and treatment with DPNS and FMEP certification
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus
 • Äänteistä puhetta -näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
 • Etenevät kielihäiriöt
 • Dysfagian arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä – tapaustutkimuksia

 

Johanna Kohonen

 • Puheterapeutti (FM), HY, 2014

Johannalla on kokemusta sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelystä. Luduksessa Johanna on työskennellyt etenkin lasten kanssa, joilla on puheeseen ja kieleen liittyviä pulmia (esim. kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen-/kielen kehitys, artikulaatiovirheet). Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö (kommunikointikansiot, tukiviittomat) osana kuntoutusta on Johannalle tuttua.

Johannalla on kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden (afasia, apraksia, dysartria, dysfagia) arvioinnista ja kuntoutuksesta. Hän suoritti opintoihin liittyvän loppuharjoittelunsa neurologisella kuntoutusosastolla, minkä lisäksi Johanna on työskennellyt aikuisten kanssa myös Luduksessa.

Johanna vastaanottaa kuntoutukseen lapsia, nuoria ja aikuisia Helsingin toimipisteessä. Vastaanottotyön lisäksi Johanna toteuttaa puheterapiaa asiakkaan omassa ympäristössä, eli esimerkiksi koulu- ja päiväkotikäynteinä. Hän liikkuu useilla eri alueilla etenkin Pohjois-Helsingin suunnalla.

Täydennyskoulutus (2013–2017):

 • Puheen ymmärtämisen taitojen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Nimeämisen kuntoutus
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
 • Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa
 • Miten ohjaan kommunikointikansion käyttöä
 • Sata viittomaa lapsen elämään – koulutus
 • VitalStim Therapy
 • PRT-menetelmä (Pivotal Response Training)

Marja-Liisa Ponsila

 • Johtava puheterapeutti
 • Puheterapeutti (FM), JY
 • Neurologisten häiriöiden erikoispuheterapeutti, HY, 2007
 • Erityisopettaja

Marja-Liisa on työskennellyt aiemmin terveyskeskuspuheterapeuttina ja sivutoimisena yksityisenä ammatinharjoittajana sekä laaja-alaisena erityisopettajana. Hän on toiminut 10 vuoden ajan sairaalakoulun erityisopettajana vastuualueenaan oppimisen vaikeudet ja niihin liittyvä yhteistyö erikoissairaanhoidon työryhmän kanssa.

Marja-Liisa on perehtynyt erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksiin ja näiden vaikeuksien tietokoneavusteiseen kuntoutukseen. Kiinnostuksen kohteena ovat myös lasten kielelliset erityisvaikeudet. Marja-Liisa ottaa asiakkaita vastaan Helsingissä.