PUHETERAPEUTIT

 

Heini

Heini Ovaska

  • Johtava puheterapeutti, äitiyslomalla
  • Puheterapeutti (FM)

Heini on Luduksen johtava puheterpeutti ja hänen vastuualueisiinsa kuuluvat mm. puheterapiapalveluiden kehittäminen ja puheterapeuttien esimiestyö. Hän on työskennellyt aikaisemmin (2004-2015) kunnallisena puheterapeuttina alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten parissa. Hänellä on runsaasti kokemusta erityyppisten puheen ja kielen vaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Heini on perehtynyt erityisesti kielellisiin erityisvaikeuksiin painottuen puheen tuottoon tai puheen ymmärtämiseen, vuorovaikutuksen ja kontaktin ongelmiin sekä lukivaikeuksiin. Lisäksi Heini tekee puheterapia-arvioita lapsille. Heini ottaa asiakkaita vastaan Helsingin toimipisteessä.


 

LauraLaura Ahjoharju

  • Puheterapeutti (FM), HY, 2010

Lauralla on kokemusta sekä aikuisten että lasten tutkimisesta ja kuntoutuksesta painottuen aikuisneurologisten asiakkaiden arviointiin ja kuntoutukseen. Laura on hoitanut monipuolisesti puheterapeutin tehtäviä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa ja työskennellyt aiemmin mm. HYKSin Neurologian klinikalla ja Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa.

Lauran erityisosaamisalueita ovat aivoverenkiertohäiriöihin, aivovammoihin ja aikuisneurologisiin sairauksiin liittyvien kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien tutkiminen ja kuntoutus. Laura työskentelee tiistaisin ja keskiviikkoisin ja vastaanottaa aikuisia, nuoria ja lapsia Vantaan toimipisteessä.​


 

Johanna Kohonen

  • Puheterapeutti (FM), HY, 2014

Johannalla on kokemusta sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelystä. Luduksessa Johanna on työskennellyt etenkin lasten kanssa, joilla on puheeseen ja kieleen liittyviä pulmia (esim. kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen-/kielen kehitys, artikulaatiovirheet). Lisäksi Johannalla on kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden (mm. aivoverenkiertohäiriöt) arvioinnista ja kuntoutuksesta. Johanna vastaanottaa kuntoutukseen lapsia, nuoria ja aikuisia sekä Helsingin että Lahden toimipisteissä.


 

Marja-Liisa Ponsila

  • Johtava puheterapeutti
  • Puheterapeutti (FM), JY
  • Neurologisten häiriöiden erikoispuheterapeutti, HY, 2007
  • Erityisopettaja

Marja-Liisa on työskennellyt aiemmin terveyskeskuspuheterapeuttina ja sivutoimisena yksityisenä ammatinharjoittajana sekä laaja-alaisena erityisopettajana. Hän on toiminut 10 vuoden ajan sairaalakoulun erityisopettajana vastuualueenaan oppimisen vaikeudet ja niihin liittyvä yhteistyö erikoissairaanhoidon työryhmän kanssa.

Marja-Liisa on perehtynyt erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksiin ja näiden vaikeuksien tietokoneavusteiseen kuntoutukseen. Kiinnostuksen kohteena ovat myös lasten kielelliset erityisvaikeudet. Marja-Liisa ottaa asiakkaita vastaan Helsingissä.