Heini

Heini Ovaska

 • Puheterapeutti (FM)

Heini on Luduksen puheterpeutti ja hänen vastuualueisiinsa kuuluvat mm. puheterapiapalveluiden kehittäminen ja puheterapeuttien esimiestyö. Hän on työskennellyt aikaisemmin (2004-2015) kunnallisena puheterapeuttina alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten parissa. Hänellä on runsaasti kokemusta erityyppisten puheen ja kielen vaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Heini on perehtynyt erityisesti kielellisiin erityisvaikeuksiin painottuen puheen tuottoon tai puheen ymmärtämiseen, vuorovaikutuksen ja kontaktin ongelmiin sekä lukivaikeuksiin. Lisäksi Heini tekee puheterapia-arvioita lapsille. Heini ottaa asiakkaita vastaan Helsingin toimipisteessä.


 

Johanna Kohonen

 • Puheterapeutti (FM), HY, 2014

Johannalla on kokemusta sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelystä. Luduksessa Johanna on työskennellyt etenkin lasten kanssa, joilla on puheeseen ja kieleen liittyviä pulmia (esim. kielellinen erityisvaikeus, viivästynyt puheen-/kielen kehitys, artikulaatiovirheet). Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö (kommunikointikansiot, tukiviittomat) osana kuntoutusta on Johannalle tuttua.

Johannalla on kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden (afasia, apraksia, dysartria, dysfagia) arvioinnista ja kuntoutuksesta. Hän suoritti opintoihin liittyvän loppuharjoittelunsa neurologisella kuntoutusosastolla, minkä lisäksi Johanna on työskennellyt aikuisten kanssa myös Luduksessa.

Johanna vastaanottaa kuntoutukseen lapsia, nuoria ja aikuisia Helsingin toimipisteessä. Vastaanottotyön lisäksi Johanna toteuttaa puheterapiaa asiakkaan omassa ympäristössä, eli esimerkiksi koulu- ja päiväkotikäynteinä. Hän liikkuu useilla eri alueilla etenkin Pohjois-Helsingin suunnalla.

Täydennyskoulutus (2013–2017):

 • Puheen ymmärtämisen taitojen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
 • Nimeämisen kuntoutus
 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
 • Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa
 • Miten ohjaan kommunikointikansion käyttöä
 • Sata viittomaa lapsen elämään – koulutus
 • VitalStim Therapy
 • PRT-menetelmä (Pivotal Response Training)