PSYKOLOGIT

 

Paul Lindroos

  • Psykologian maisteri, HY, 2009
  • Psykoterapiakoulutuksessa

Paul on työskennellyt aikaisemmin koulupsykologina Espoossa sekä henkilöstöarvioinnin ja kehittämisen parissa konsulttina. Erityisen kiinnostunut Paul on oppimisvaikeuksien yhteydestä itsetunnon ja minäkuvan kehittymiseen.

Paul pitää vastaanottoa maanantaisin Helsingissä.

Paul Lindroos har börjat på Ludus i januari 2013. Paul är psykologie magister från Helsingfors universitet och utexaminerad år 2009. Han har jobbat med forskning redan under studietiden. Innan Ludus har Paul arbetat som skolpsykolog i Esbo och som konsult inom rekryteringsbranschen. Paul är speciellt intresserad av inlärningssvårigheternas inverkan på själkänslan och dess utveckling.


 

Soile Tuovinen

  • Psykologian maisteri, JY, 2008
  • Kehityksen- ja kasvatuksen erikoispsykologi
  • Psykologian tohtori
  • ADOS-II -arvioitsijapätevyys

Opiskeluaikana Soile on työskennellyt tuntityöntekijänä lukivaikeusprojektissa ja valmistuttuaan mm. Keski-Suomen keskussairaalan neurologian poliklinikalla ja osastolla tehden aikuisten neuropsykologisia tutkimuksia ja kuntoutusta. Päätoimisesti Soile tekee tutkimustyötä liittyen psykologisen kehityksen varhaiseen ohjelmoitumiseen.

Vuonna 2016 Soile ei pidä vastaanottoa.


Krista Salokannel

  • Psykologian maisteri HY 2004
  • 1,5 -vuotinen neuropsykologian täydennyskoulutus
  • Mindfulness (MBSR) -peruskoulutus

Alun perin Krista suoritti harjoittelunsa sekä teki sijaisuuksia aikuisneurologian puolella, minkä jälkeen seuraavat noin 12 vuotta vierähtivät koulumaailmassa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien sekä tunne-elämän haasteiden parissa. Krista on myös kouluttautunut erilaisten ryhmien vetämiseen (esim. TOTAKU-kuntoutus, Jännittäjien ryhmänohjaus ja nuorten stressinhallintaryhmän ohjaus).

Krista työskentelee pääasiassa Helsingin toimipisteessä ja ottaa vastaan sekä lapsia että aikuisia