Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutti tutkii ja arvioi asiakkaan kommunikointikykyä käyttäen yleisesti hyväksyttyjä puheterapeuttisia testi- ja arviointimenetelmiä, asiakkaan havainnointia, ja asiakkaan ja hänen läheisensä haastattelua. Puheterapeutin tutkimuksessa kartoitetaan asiakkaan sairastumisen yhteydessä heikentyneet ja säilyneet taidot.

Puheterapia-arviossa arvioidaan tarpeen mukaan asiakkaan puhemotorisia taitoja, äänen käyttöä, nielemistä, artikulaatiota, sananlöytämistä ja kerrontaa, puheen ymmärtämistä, sekä kommunikaatiota lähiympäristön kanssa. Arvion pohjalta suositellaan arjen kommunikointia parantavia tukitoimia, sekä mahdollisia lisätutkimuksia ja puheterapiakuntoutusta

Miten kauan puheterapia-arvion tekeminen kestää?

Puheterapia-arvion kesto vaihtelee ongelman luonteesta riippuen, 45 minuutin arviointikäyntejä vastaanotolla voi olla 2-4, sisältäen alkuhaastattelun. Asiakas saa lisäksi suullisen palautteen arvion tehneeltä puheterapeutilta, sekä tarvittaessa ohjausta jatkotoimenpiteisiin.

Tarvittaessa on mahdollisuus myös järjestää tiedonsiirtoneuvottelu, johon asiakas voi pyytää mukaan kaikki ne tahot, joita pitää tärkeinä.

Kaikkiin arvioihin kuuluu kolme virallista, alkuperäistä lausuntoa, jotka toimitetaan asiakkaalle arvion päättyessä.

Mitä puheterapia-arvio maksaa?

Suppean puheterapia-arvion hinta on 525€ (sisältää 2 puheterapeuttista arviokäyntiä, kirjallisen yhteenvedon ja palautekeskustelun huoltajille).

Laajan puheterapeuttisen tutkimuksen hinta on 815€ (sisältää puheterapeuttisen perustutkimuksen, kirjallisen ja suullisen palautteen huoltajille ja kirjallisen palautteen tilaajalle sekä yhteistyöneuvottelun tai tiedonsiirron).

Miten pääsee puheterapeutin arvioon?

Lähetettä ei tarvita, Puheterapian paikkatiedusteluihin vastaa Elina Hankomäki puhelimitse 050 4354743 tai sähköpostitse elina.hankomaki@ludus.fi