PUHETERAPEUTTINEN TUTKIMUS

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutti tutkii ja arvioi asiakkaan puheen ja kielen taitoja käyttäen yleisesti hyväksyttyjä puheterapeuttisia testi- ja arviointimenetelmiä ja asiakkaan havainnointia. Lisäksi puheterapeutti haastattelee asiakasta ja hänen vanhempiaan, ja kartoittaa asiakkaan muun lähiympäristön (päiväkoti/ koulu) näkemyksiä asiakkaan vahvuuksista, sekä arjen huolen aiheista esim. kyselylomakkeen välityksellä.

Girl filling out an application

Puheterapia-arviossa arvioidaan tarpeen mukaan lapsen artikulaatiota, puhemotoriikkaa, sanavarastoa, nimeämistä, lauserakenteiden ja sanataivutusten hallintaa, kerrontaa, puheen ymmärtämistä, kielellistä päättelyä, käsitteiden hallintaa ja lukitaitoja. Arvion pohjalta suositellaan lasta hyödyttäviä tukitoimia, sekä mahdollisia lisätutkimuksia ja puheterapiakuntoutusta.

Miten kauan puheterapia-arvion tekeminen kestää?

Puheterapia-arvion kesto vaihtelee ongelman luonteesta riippuen, 45 minuutin arviointikäyntejä vastaanotolla voi olla 2-4, sisältäen vanhempien haastattelun. Asiakkaan vanhempi saa lisäksi suullisen palautteen arvion tehneeltä puheterapeutilta, sekä tarvittaessa ohjausta jatkotoimenpiteisiin.

Tarvittaessa on mahdollisuus myös järjestää tiedonsiirtoneuvottelu, johon asiakas voi pyytää mukaan kaikki ne tahot, joita pitää tärkeinä.

Kaikkiin arvioihin kuuluu kolme virallista, alkuperäistä lausuntoa, jotka toimitetaan asiakkaalle arvion päättyessä.

Mitä puheterapia-arvio maksaa?

Puheterapia-arvio maksaa (vuonna 2017) 790 €.

Miten pääsee puheterapeutin arvioon?

Lähetettä ei tarvita, vanhemmat voivat itse varata ajan puheterapia-arvioon ottamalla yhteyttä Luduksen palvelunumeroon (0400-930 606) tai jättämällä yhteydenottopyynnön sähköpostilla osoitteeseen ludus(at)kolumbus.fi.