PalapeliLudus tarjoaa asiantuntevia neuropsykologisia ja puheterapeuttisia palveluita lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän lähipiirinsä ammattilaisille ja omaisille.

Tarjoamamme palvelut ovat terveydenhuollon virallisesti hyväksymiä ja kaikki työntekijämme terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Palvelujemme yhteisenä tavoitteena on asiakkaamme hyvinvoinnin ja selviytymisen lisääntyminen silloin, kun haasteena ovat oppimisen, tiedonkäsittelyn, sosiaalisen kyvykkyyden tai muun selviytymisen haasteet.

education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and papers writing in classroom

Palvelut lapsille ja lasten kanssa työskenteleville

Neuropsykologipalvelut

 • Neuropsykologinen tutkimus
 • Pienen lapsen kehitysarvio
 • Neuropsykologinen yksilökuntoutus
 • Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus
  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus (TOTAKU)
  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen lyhyt ryhmäkuntoutus
  • Sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutus (SOTOKU)
  • Lukikuntoutus
  • Itsesäätelyryhmä
  • Mindfulness -ryhmät
  • Oppimisvalmennus
 • Neuropsykologin konsultaatio vanhemmille

Puheterapiapalvelut

 • Puheterapiatutkimus
 • Puheterapia

Koulutus ja työnohjaus

 • Räätälöidyt koulutukset tilaajan toiveiden mukaan
  • Työyhteisöille
  • Lapsesi kouluun häntä koskevasta oppimisvaikeudesta
 • Neuropsykologin yksilö- ja ryhmätyönohjaus
  • Psykologeille
  • Varhaiskasvattajille
  • Opettajille
  • Muille ammattihenkilöille

Palvelut aikuisille ja aikuisten kanssa työskentelevilleLudus_2

Neuropsykologipalvelut

 • Neuropsykologinen tutkimus
 • Neuropsykologinen yksilökuntoutus

Puheterapiapalvelut

 • Puheterapiatutkimus
 • Puheterapia

Koulutuspsykoterapia

 • Yksilöterapia

Koulutus ja työnohjaus

 • Räätälöidyt koulutukset tilaajan toiveiden mukaan
 • Neuropsykologin yksilö- ja ryhmätyönohjaus