Neuropsykologinen kuntoutus soveltuu aikuisille, joilla on neurologisen sairauden tai oppimisvaikeuksien aiheuttamia muutoksia tiedonkäsittelytoiminnoissa, kuten ajattelussa, muistissa, keskittymisessä, kielellisissä toiminnoissa jne.

lapsilleAikuisten neuropsykologisessa kuntoutuksessa lievennetään aivotoiminnan häiriöiden aiheuttamia haittoja esimerkiksi harjoittamalla häiriintyneitä toimintoja, opettamalla korvaavia toimintoja ja lisäämällä oiretiedostusta sairauden aiheuttamista muutoksista.

Kuka korvaa neuropsykologisen kuntotuksen?

Kuntoutukseen tullaan yleensä lääkärin suosituksesta tai lääkärin lähetteellä. Neuropsykologisen kuntoutuksen tyypillisin korvaaja on Kansaneläkelaitos (KELA). Kela korvaa sekä vaativaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on arkiselviytymisen ja sairauteen sopeutumisen helpottaminen, että harkinnanvaraista kuntoutusta, jonka tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen tai ammatillisista tai peruskoulun jälkeisistä opinnoista selviytyminen.

Kuntoutuksen voi korvata myös vakuutusyhtiö, jos kyseessä on esim. liikenneonnettomuuden aiheuttama aivovamma.

Myös erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto saattavat ostaa kuntoutuspalveluita asiakkaillensa.

Kuntoutuksen voi myös maksaa itse. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että se jää kokonaan itse maksettavaksi. Psykologin antama hoito ei Suomessa kuulu Kelan sairaankulukorvauksen piiriin.

Miten kauan kuntoutus kestää?

Kuntoutuksen kesto määräytyy ongelmien vaikeusasteesta, niiden haittaavuudesta sekä kuntoutuksen etenemisestä ja sen tarve voi olla vuosia. Kuntoutuksen tiheys on useimmiten 1-2 kertaa viikossa.

Lyhytkuntoutuksissa kerrat voivat jakaantua lyhimmillään 2-3 kuukauden ja pisimmillään yli vuoden ajanjaksolle.

Miten kuntoutukseen pääsee?

Kuntoutukseen pääsee vastaanottotakuun puitteissa – viimeistään kolmessa kuukaudessa. Tiedustele jonotilannetta osoitteesta asiakaspalvelu@ludus.fi tai puhelimitse 0400-930 606.