Lukeminen ja kirjoittaminen haltuun! Vertaistuettu ryhmäkuntoutus on tuottanut jo usean vuoden ajan tuloksia. Nyt ryhmään on lisätty digitaalisessa muodossa olevia kotiharjoitteita. Tavoitteena on motivoida lapset harjoittelemaan lukitaitoja myös kuntoutustapaamisten ulkopuolella ja näin tehostaa kuntoutuksen vaikuttavuutta. Harjoitteet ohjeistetaan perheille joka tapaamiskerran välillä. 

Kenelle lukiryhmä soveltuu? 

Luduksen lukiryhmäkuntoutus on suunniteltu erityisesti toista tai kolmatta vuosiluokkaa aloittaville oppilaille, joilla on joko vaikeita tai keskiasteisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Ryhmään valikoituvien lasten tulisi tuntea kirjaimet. Lapsen lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien taustalla voi olla joko fonologisen prosessoinnin ja/tai nopean nimeämisen vaikeuksia. Suosittelemme kuntoutusta kaikille niille lukijoille, joiden lukemisen ja kirjoittamisen taidot eivät ole automatisoituneet ja joilla näissä taidoissa on haasteita luokkatasoon nähden. 

Ryhmä edellyttää myös vanhempien aktiivisuutta ja sitoutumista kuntoutuksen välissä tapahtuvien viikkoharjoitusten tekemiseen. Jos tähän ei lapsella ole mahdollisuutta kotona, voi harjoitteet tehdä esimerkiksi koulussa, mikäli koulusta pystytään varaamaan pieni resurssi harjoittelutehtävien tekemiseen. Harjoitteet on pääosin laadittu siten, että niitä helppo tehdä kotona (osaa voi tehdä jopa automatkoilla) yhdessä. Osa harjoitteista tapahtuu pelaamalla peliä, joten vaatimuksena on myös mahdollisuus käyttää omaa tai koulun tablettia.  

Miten ryhmä rakentuu? 

Tavoitteena on, että onnistumisen kokemukset, vertaistuki ja myönteinen ilmapiiri kannustavat lapsia harjoittelemaan niin ryhmässä kuin myös ryhmän ulkopuolella. Lukiryhmän työskentelyyn liittyvät säännölliset kotiharjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti. Kotiharjoitusohjeet toteutetaan digitaalisessa muodossa, jolloin niihin on helppo päästä käsiksi tietokoneella tai mobiililaitteella. Osa harjoitteista muodostuu erilaisten pelien pelaamisesta.  

Ryhmäkuntoutus pitää sisällään 10 lasten ryhmätapaamista (90 min), jotka ajoittuvat syys-joulukuun väliselle ajanjaksolle. Tämän lisäksi lukiryhmä sisältää vanhempainryhmätapaamisen ja henkilökohtaisen palautteen vanhemmille lapsen lukemisen ja kirjoittamisen edistymisestä ja jatkosuosituksista kuntoutuksen päättyessä. Lukiryhmän hinta on 1500 euroa/lapsi.  

Ryhmäpaikkoja voit tiedustella toimistostamme asiakaspalvelu@ludus.fi ja 0400930606.