LUKI -RYHMÄ

Lukeminen ja kirjoittaminen haltuun! Vertaistuettu ryhmäkuntoutus on tuottanut jo usean vuoden ajan erinomaisia tuloksia.

Kenelle lukiryhmä soveltuu?

Ludus järjestää LUKI -ryhmiä aloitteleville ja heikoille lukijoille. Tulokset kuntoutuksesta ovat olleet erittäin hyviä. Lyhyt, mutta huomattavan intensiivinen ja vertaistuettu kuntoutus, on osoittautunut erittäin tehokkaaksi kuntoutusmuodoksi.

Suosittelemme kuntoutusta kaikille niille lukijoille, joiden lukemisen ja kirjoittamisen taidot eivät ole automatisoituneet ja joilla näissä taidoissa on haasteita luokkatasoon nähden.

Miten lukiryhmä käytännössä toimii?

Neuropsykologipalvelu Luduksen lukiryhmäkuntoutus on suunniteltu erityisesti toista tai kolmatta vuosiluokkaa päättäville oppilaille, joilla on joko vaikeita tai keskiasteisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Ryhmään valikoituvien lasten tulisi tuntea kirjaimet, mutta luku- ja kirjoitustaito ei ole välttämätön edellytys ryhmään osallistumiselle. Lukiryhmä toteutuu loma-aikaan kesäkuussa tiiviinä 2-3 kertaa viikossa tapahtuvana kuntoutuksena. Lapsen lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien taustalla voi olla joko fonologisen prosessoinnin ja/tai nopean nimeämisen vaikeuksia.

Lukiryhmään otetaan kerrallaan 5-6 lasta. Yksi ryhmätapaaminen sisältää vaihtelevia lukemista ja kirjoittamista vahvistavia harjoituksia koko ryhmän kanssa tai pienryhmissä. Useimmat harjoitukset on muokattu pelien ja ryhmäleikkien muotoon. Tavoitteena onkin, että onnistumisen kokemukset, vertaistuki ja myönteinen ilmapiiri kannustavat lapsia harjoittelemaan. Kesäkuntoutusryhmän työskentelyyn liittyvät myös säännölliset kotiharjoitukset, joiden tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti.

Ryhmäkuntoutus pitää sisällään 10 lasten ryhmätapaamista (90min), jotka ajoittuvat koko kesäkuun ajalle. Tämän lisäksi lukiryhmä sisältää vanhempainryhmätapaamisen ja henkilökohtaisen palautteen vanhemmille lapsen lukemisen ja kirjoittamisen edistymisestä ja jatkosuosituksista kuntoutuksen päättyessä.