NEUROPSYKOLOGISK UTREDNING

En neuropsykologisk utredning av barn kartlägger kognitiva styrkor och svagheter, specificerar inlärningssvårigheternas orsak och svårighetsgraden eller så görs en bedömning av hur neurologiska sjukdomar och hjärnskador har påverkat inlärnings- och funktionsförmågan. Därefter planeras stödåtgärder och behovet av rehabilitering.

En neuropsykologisk utredning av en vuxen kartlägger hur neurologiska sjukdomar har påverkat personens psykiska och kognitiva prestationsförmågor. Därefter ges en rekommendation av rehabiliteringsbehovet eller arbetsförhet.

Beroende på problematiken tar en neuropsykologisk utredning 3-6 timmar. Psykologen träffar personen 1-4 gånger. Den undersökta personen eller barnets vårdnadshavare får muntlig och skriftlig feedback och vid behov åtgärdsförslag. Även en skol- eller dagvårdspalaver ingår i utredningsprocessen då det gäller barn.

För en utredning behöver man läkarremiss. Man kan även själv stå för kostnaderna.