Asiantuntijamme

Heli Isomäki

Heli IsomäkiToiminnanjohtaja

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian tohtori, Neuropsykologian työnohjaaja ja kouluttaja, TOTAKU -ryhmäohjaajakoulutus, ADOS II arvioitsijapätevys

Minulla on yli 20 vuoden työkokemus neuropsykologian laaja-alaisista työtehtävistä. Olen työskennellyt yliopistossa, erikoissairaanhoidossa, yksityissektorilla ja kolmannella sektorilla. Asiakastyön ohella olen toiminut kouluttajana ja työnohjaajana. Tehtävissäni olen läpikäynyt satojen asiakkaiden terveydenhuollollista tilannetta tavoitteena näiden asiakkaiden selviytymisen ja hyvinvoinnin kohentuminen.

Erityisenä kiinnostuksenkohteena minulla ovat lasten ja nuorten oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat ja aikuisten aivovammat. Kiinnostavimpia ilmiöitä ovat ihmisen elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttavat oirekuvat.

Tärkein ajatus neuropsykologin työstä on se, että se on ennen kaikkea ihmissuhdetyötä, jossa suhteessa olemisen taito ratkaisee tuloksellisuuden. Ihmisen kohtaaminen on pääasia.

Samu Numminen

Samu NumminenHALLINNON ASSISTENTTI

Olen vastuussa Luduksen  laskutuksesta sekä taloushallintoon liittyvistä asioista. Toimin Luduksessa myös IT-tukena sekä asiakasjärjestelmän ylläpitäjänä.

Katja Ala-Kauhaluoma

Katja Ala-Kauhaluoma

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian lisensiaatti, TOTAKU- ja , SOTOKU -ohjaajakoulutukset, ADOS II -arvioitsijapätevyys

Olen työskennellyt Luduksessa vuodesta 2012 alkaen ja viihdyn täällä mainiosti edelleen. Työskentelen pääasiassa lasten ja nuorten parissa ja työhöni kuuluu niin neuropsykologista kuntoutusta kuin neuropsykologisia tutkimuksiakin. Pidän työn monipuolisuudesta ja teen yksilökuntoutuksen lisäksi jatkuvasti myös parikuntoutusta ja ryhmämuotoista neuropsykologista kuntoutusta (Totaku-, Sotoku- ja lukiryhmäkuntoutus), joista minulla on kokemusta nyt jo useiden vuosien ajalta.

Neuropsykiatriset oirekuvat, erityisesti tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet, ja niiden tuottamien haasteiden ratkominen yhdessä asiakkaan kanssa kiinnostavat minua.

Suhtaudun työhöni mielenkiinnolla ja innolla. Mottoni voisi olla ”Sä pystyt siihen kyllä!”

Mira Helimäki

Mira Helimäki

Psykologi, Psykologian tohtori, Teologi

Psykologina olen työskennellyt perheneuvolassa, lasten ja nuorten mielenterveystiimissä, yliopistossa ja kouluissa.

Erityisesti minua kiinnostaa ihmisen kasvupotentiaali ja sen mahdollistamiseen liittyvät yksilö- ja perheprosessit, suhde-, tunne- ja vuorovaikutustaidot. Lähestyn ilmiöitä kokonaisvaltaisesti ja tarkastelen myös oiremuodostusta systeemisten silmälasien läpi.

Työni psykologina on ennen kaikkea sitä, että yhdessä asiakkaan kanssa etsimme ja tutkimme sitä, mikä edistää asiakkaan elämässä hyvinvointia, parantaa yhteyttä sekä itseen että toisiin. Uskon muutoksen mahdollisuuteen: jokainen meistä voi olla parempi versio itsestämme.

Tuomo Aro

Tuomo Aro

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian lisensiaatti,  ADI-R arvioitsijapätevyys, TOTAKU- ryhmäkuntouttajapätevyys

Minulla on yli 15 vuoden kokemus lasten- ja nuorten oppimisvaikeuksien parissa toimimisesta. Olen työurallani toiminut erikoissairaanhoidossa, kunnallisilla kouluilla, valtion oppimis- ja ohjauskeskuksessa ja yksityisenä kuntouttavana neuropsykologina. Viimeisen 10 vuoden aikana olen aktiivisesti kouluttanut oppimisen ja oppimisvaikeuksien neuropsykologiasta. Kirjoitan blogia ajattelun ja oppimisen psykologiasta: tuomoaro.fi tai linkedin.com/in/tuomoaro

Olen erityisesti kiinnostunut matemaattisten oppimisvaikeuksien, vaikeiden lukivaikeuksien ja luetun ymmärtämisen kuntoutuksesta.

Koen tärkeäksi tuottaa asiakkaille onnistumisen kokemuksia ja uskoa omaan oppimiseen.

Katja Saarinen

Katja Saarinen

Neuropsykologian erikoispsykologi, Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, Psykologian lisensiaatti

Olen työskennellyt aiemmin HUS:n lastenneurologian eri yksiköissä. Asiakkainani on ollut monenlaisia lapsia ja nuoria kehityksellisten haasteiden, oppimisvaikeuksien ja neurologisten häiriöiden vuoksi. Tärkeä ajatus asiakastyössä minulle on läsnäoleva vuorovaikutus. Tahdon edesauttaa oppimisen halua ja myönteisyyttä.

Sari Kantelinen

Sari Kantelinen

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Neuropsykologian kouluttaja- ja työnohjaaja, Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, Psykologisten aineiden aineenopettaja, Mindfulness-ohjaaja (MBSR-ohjaaja pätevyys) b – mindfulness-ohjaajapätevyys 11-18-vuotiaille nuorille, ADI-R -arvioitsijapätevyys, TOTAKU ja SOTOKU -ryhmäohjaajakoulutus

Olen kokenut ja työstäni innostunut neuropsykologian alan osaaja. Olen tehnyt töitä 25 vuotta lasten ja nuorten parissa. Ludukseen olen tullut vuonna 2012 ja sitä ennen työskentelin julkisella sektorilla koulupsykologina, psykologian opettajana sekä neuropsykologina erikoissairaanhoidossa. Lisäksi olen toiminut koulupsykologien ja terveyskeskuspsykologien työnohjaajana ja jonkin verran löytyy myös kokemusta kouluttajana toimimisesta.

Erityisosaamisalueeni ovat: neuropsykologiset tutkimukset, oppimisvaikeuksien kuntoutus; erityisesti lukikuntoutus, matematiikan taitojen kuntoutus sekä kielellisten taitojen kuntoutus. Lisäksi erityisosaamistani ovat sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutus (SOTOKU) ja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus (TOTAKU).

Mottoni työssä on: ”Se tunne, kun näet lapsen tai nuoren iloitsevan.”

Anu Lehtinen

Anu Lehtinen

Neuropsykologian erikoispsykologi, Psykoterapeutti (aikuisten kognitiivinen viitekehys), Filosofian maisteri Matematiikan ja psykologian aineenopettajan pätevyydet, ADOS II -arvioitsijapätevyys

Olen neuropsykologi ja psykoterpeutti. Luduksen ohella työskentelen Helsingin yliopistossa opintopsykologina.

Olen työskennellyt oppimisen parissa koko työhistoriani, yli kymmenen vuoden, ajan. Päätyötäni Luduksessa ovat neuropsykologinen kuntoutus ja -tutkimukset. Minulla on myös useiden vuosien kokemus yliopistoon liittyvästä oppimisen ja opetuksen kehittämistyöstä sekä opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden kouluttamisesta. Minua kiinnostaa oppiminen ja sen tukeminen hyvin laajasti. Siihen vaikuttavat monet asiat ovat minulle työssäni läheisiä: oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat, ihmisten yksilölliset aiemmat kokemukset sekä erilaiset tunteet kuten jännitys tai ahdistus.

Yksilön oppimisen tukemisen lisäksi olen erityisen kiinnostunut siitä, miten oppimista ja hyvinvointia voidaan tukea kouluyhteisöissä liittyen sekä yksittäiseen oppijaan että koko oppijayhteisöön.

Tärkeintä työssäni on ihmisen kohtaaminen aidosti, yhteisten tavoitteiden rakentaminen sekä ihmisen hyvinvoinnin huomioiminen. Kokonaisvaltainen hyvinvointi tukee myös oppimista.

Mira Mönkkönen

Mira Mönkkönen

Neuropsykologian erikoispsykologi, Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset perusteet

Olen työskennellyt Luduksessa neuropsykologisena kuntouttajana vuosina 2004-2012 ja iltatyöntekijänä 2014-2019. Tätä ennen toimin Helsingissä koulupsykologina. HUS:n lastenneurologian yksikössä olen työskennellyt vuosina 2013-2019.

Minun erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat toiminnanohjauksen haasteet. Minulla on kokemusta erityisesti lasten ja nuorten tarkkaavuuden, kehityksen ja oppimisen vaikeuksien varhaisesta tunnistamisesta sekä tukitoimien suunnittelusta ja kuntoutuksesta. Minä myös koulutan ja ohjaan ammattilaisia ja vanhempia neuropsykologiaan liittyvistä aiheista. Asiakaskuntani koostuu pääosin alle 25-vuotiaista.

Helena Raitala

Helena Raitala

Erityistason neuropsykologi, Aikuisten psykoterapeutti, Työnohjaaja, ADOS II -arvioitsijapätevyys

Suurimman osan työurastani, lähes 30 vuotta, olen työskennellyt Helsingin kaupungin kehitysvammahuollon psykologina. Tätä ennen psykologiksi valmistumiseni jälkeen työskentelin pitkään psykologina vankeinhoidossa, jossa kliinisen työn ohella tein mielentilatutkimusten psykologisia osuuksia Helsingin keskusvankilan psykiatrian osastolla.

Virkatyöni ohella olen tehnyt paljon erilaisten työyhteisöjen työnohjauksia, neuropsykologista kuntoutusta ja persoonaltaan jäsentymättömien lasten ja nuorten koppahoitoa/psykoterapiaa ja vuodesta 2011 alkaen yksityisenä ammatinharjoittajana aikuisten psykoterapiaa.

Vuoden 2013 alusta aloitin työt Luduksessa, jossa teen lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykologisia tutkimuksia ja neuropsykologista kuntoutusta sekä ADOS II arvioita.

Nina Uusitalo

Nina Uusitalo

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian lisensiaatti, Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja, TOTAKU ja SOTOKU -ryhmäohjaajakoulutus, ADOS II -arvioitsijapätevyys, Theraplay peruskoulutus, Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus, VIG MLL®, -ohjaaja, perustaso, LCF Life Coach ® koulutus

Minulla on yli 15 vuoden kokemus neuropsykologin työstä. Luduksessa olen työskennellyt vuodesta 2010. Asiakastyön lisäksi toimin Luduksessa kouluttajana, työnohjaajana ja teen konsultointia. Kliininen neuropsykologinen osaamiseni painottuu ikäryhmään noin 1-vuotiaista nuoriin aikuisiin.

Minua kiinnostaa ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi, kohtaaminen, ymmärtäminen ja tukeminen. Yhdistän työssäni vuorovaikutus-, psykologista ja neuropsykologista osaamistani ja kokemustani monipuolisesti. Olen myös kirjoittanut Luduksen omistajan Heli Isomäen kanssa kirjan Aivotaidot Käytä päätäsi paremmin (Gummerus 2017) ja toimin Aivotaidot Oy:ssa toimitusjohtajana.

Työssäni koen tärkeimmäksi luoda asiakkaalle ja hänen läheisilleen kokemuksen kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta sekä vahvistaa rinnallakulkijana uskoa muutokseen ja vaivannäön palkitsevuuteen.

Johanna Itkonen-Hannikainen

Johanna Itkonen-Hannikainen

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian lisensiaatti, Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja

Minulla on yli 15 vuoden työkokemus moninaisista neuropsykologin työtehtävistä erikoissairaanhoidossa ja yksityissektorilla. Vastaanotollani käy lapsia (kouluikäiset), nuoria ja aikuisia, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia- ja neurologisia oireita. Oppimisen pulmissa voi olla kysymys tarkkaavuushäiriöistä, toiminnanohjauksen haasteista, lukivaikeudesta, matematiikan erityisvaikeudesta tai kielellisestä vaikeudesta. Kokemusta minulla on myös aikuisten aivoverenkiertohäiriöiden, aivovammojen, psykiatristen sairauksien (esim. masennus, ahdistus) ja muistihäiriöiden  neuropsykologiasta.

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa pidän tärkeänä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kuntoutujan itsetunnon tukemista omien vahvuuksien löytymisen avulla ja keskeisen verkoston (esim. koulu, vanhemmat, eri hoitotahot) osallistavaa mukaanottoa kuntoutusprosessin eri vaiheissa tukitoimien suunnittelemiseksi kuntoutujan arjessa.

Tervetuloa vastaanotolleni neuropsykologiseen yksilökuntoutukseen tai neuropsykologiseen tutkimukseen.

Marja Kantele

Marja Kantele

Neuropsykologian erikoispsykologi, ADI-R -arvioitsijapätevyys, TOTAKU- ja SOTOKU-ryhmäohjaajapätevyydet sekä koulutusta kognitiivisbehavioraalisista työtavoista

Olen toiminut neuropsykologina yli kymmenen vuotta lastenneurologialla ja -psykiatrialla. Minulla on kokemusta vaikeista neurologisista sairauksista, kehityksen laaja-alaisista vaikeuksista, rajatummista oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista häiriöistä.

Neuropsykologisten tutkimusten ja kuntoutusten lisäksi olen tehnyt paljon moniammatillista ja lasten verkostossa tapahtuvaa konsultatiivista työtä. Minulle on tuttua yhteistyö opettajien ja oppilashuollon kanssa lasten ja nuorten oppimiseen, neuropsykiatriseen oireiluun, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyen.

Haluan kannustavan kohtaamisen, jaetun oppimisen ilon ja onnistumisten kokemusten kautta vahvistaa  lapsen/nuoren itsetuntoa, uskoa omaan oppimiseen ja mahdollisuuksiin.

Uskon myös lähiympäristön yhteistyön voimaan lasten ja nuorten tukemisessa ja haluan osaltani edistää sitä.

Johanna Multanen

Johanna Multanen

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian lisensiaatti

Olen työskennellyt neuropsykologina yli 25 vuoden ajan erikoissairaanhoidossa (HUS), julkisella sektorilla sekä yksityissektorilla. Työnkuvaani kuuluvat sekä neuropsykologiset tutkimukset että neuropsykologinen kuntoutus. Asiakkaitani ovat nuoret (yli  16-vuotiaat) ja aikuiset. Erityisosaamista minulla on mm. muistihäiriöiden, aivovammojen sekä erilaisten neurologisten sairauksien ja oireyhtymien tutkimuksessa ja kuntoutuksessa.

Minua kiinnostavat aivojen toimintojen sekä toimintamuutosten vaikutukset ihmisen tiedon käsittelyssä ja käyttäytymisessä. Tutkimus- ja kuntoutustyössä pidän erityisen tärkeänä asiakkaan kokonaistilanteen huomioimista. Työssäni olen nähnyt lukemattomia selviytymistarinoita, joissa neuropsykologisen tietämyksen sekä avoimen ja luottamukseen perustuvan kuntoutustyöskentelyn avulla ihminen on selviytynyt hankalistakin tiedonkäsittelyn ja tunteiden säätelyn haasteista.

 

Soile Tuovinen

Soile Tuovinen

Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, Psykologian tohtori, TOTAKU- ja SOTOKU-ohjaajakoulutukset, ADOS II-arvioitsijapätevyys

Olen työskennellyt erilaisissa työtehtävissä yliopistossa, erikoissairaanhoidossa  ja yksityisellä sektorilla. Työnkuvaani on kuulunut asiakastyötä, tutkijan työtä ja psykologian alan opetustyötä. Tällä hetkellä teen neuropsykologisesti orientoituneita tutkimuksia, koulu- ja neuvolapsykologisia tutkimuksia ja oppimisvaikeuksien kuntoutustyötä. Työskentelen pääsääntöisesti lasten ja nuorten kanssa. Minua kiinnostaa laajasti oppiminen, siihen liittyvät tekijät ja oppimisen tukeminen. Lisäksi minua kiinnostaa kehitykselliset laaja-alaiset haasteet ja neuropsykiatriset oirekuvat. Koen tärkeäksi haasteiden ja käytöksen taustalla olevien tekijöiden ymmärtämisen ja sitä kautta myönteisen vuorovaikutuksen syntymisen.

Henriikka Savolainen

Henriikka Savolainen

Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Psykologian maisteri, ADI-R arvioitsijapätevyys

Minulla on 10 vuoden kokemus psykologian alan työtehtävistä ensisijaisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parista. Olen työskennellyt sekä varhaiskasvatusikäisten lasten kuntoutuspalveluissa, esi- ja perusopetuksen koulupsykologina eri kunnissa että toisen asteen psykologina ammatillisella puolella. Lasten ja nuorten kehityksen, oppimisedellytysten ja neuropsykiatristen häiriöiden tunnistaminen/arviointi ja tukitoimien sekä kuntoutuksen suunnittelu on minulle tuttua ja työkokemukseni myötä neuropsykologinen näkökulma psykologin työhön on koko ajan vahvistunut. Neuropsykologista osaamistani olen kartuttanut erikoissairaanhoidossa Kymenlaakson keskussairaalan lastenneurologialla. Nyt aloitan neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen ja sen myötä syventymisen käytännön kuntoutustyöhön, jota tähän mennessä olen toteuttanut mm. kouluvalmiustaitojen, lukivalmiuksien ja oppimisen erityisvaikeuksien parissa työskennellessäni.

Työssäni koen tärkeäksi tarjota asiakkaalle kuulluksi tulemisen kokemuksen, asioiden yhteisen työstämisen vuorovaikutuksen keinoin ja kokonaisvaltaisen työotteen. Myönteinen vuorovaikutus, onnistumisiin kannustaminen ja yhdessä mietityt tavoitteet ovat mielestäni tärkeitä näkökulmia kuntoutustyössä. Samalla haluan edistää yhteistyötä asiakkaan ja tämän lähiverkostojen kanssa, jotta arjen toimintakykyä saataisiin kokonaisvaltaisesti tuettua eri toimintaympäristöissä.

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä sinulle sopivin ratkaisu ja ryhdytään töihin paremman olon ja selviytymisen puolesta.