Neuropsykologin palvelut

Tuntuuko sinusta siltä, että kykysi muistaa, keskittyä tai ymmärtää ei vastaa opiskelusi tai työsi vaatimuksia. Oletko huomannut aivojesi toimintakyvyn muuttuneen? Oletko sairastanut neurologisen sairauden tai saanut aivovamman?

Tai ehkä oletko huolissasi lapsesi tai nuoresi oppimisesta, keskittymisestä tai sosiaalisista taidoista? Onko lapsellasi todettuja oppimisvaikeuksia, kehityksen haasteita tai neurologinen sairaus tai vamma? Tai olet vain kiinnostunut siitä, miten lapsesi tai nuoresi ajattelu ja tiedonkäsittely toimii?

Neuropsykologi auttaa sinua ymmärtämään, mistä on kysymys, ja mitä mahdollisille pulmille olisi tehtävissä.

 

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen osaamisen avulla tehtävän aivojen kuntotestin avulla opit ymmärtämään omaa tai lapsesi tiedonkäsittelyäsi paremmin. Tutkimuksessa selvitetään aivojen toimintakyky eli niiden kyky ymmärtää, muistaa ja prosessoida tietoa.

Neuropsykologinen tieto on erityisen hyödyllistä silloin, kun herää huoli tai epäily siitä, että aivojen suorituskyky ei vastaa työ- tai arkielämän vaatimuksia, lapsen tai nuoren kehitys ei etene kaikilta osin tavanomaisesti tai taustalla on neurologinen vamma tai sairaus.

Tutkimuksen avulla kartoitetaan muun muassa muistia, kielellisiä taitoja, visuaalista hahmotuskykyä, keskittymistä sekä kykyä säädellä, suunnitella ja ohjata omaa toimintaa, käyttäytymistä ja ajattelua. Tutkimuksen perusteella tehdään suosituksia keinoista, joilla selviytymistä, kehitystä tai oppimista voi tukea, sekä arvioidaan mahdollista kuntoutus- tai apuvälinetarvetta.

[+] Lue lisää

Varaa aika neuropsykologiseen tutkimukseen

 

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää aivojaan ja omaa tiedonkäsittelykykyään. Jos koet, että esimerkiksi keskittymiskykysi tai muistisi ei toimi riittävän hyvin työn tai muun elämän vaatimuksia vastaavasti, neuropsykologinen kuntoutus voi auttaa sinua.

Jos lapsen tai nuoren oppiminen takkuaa, kaverisuhteissa on pulmaa tai keskittyminen ja omatoimisuus ei onnistu, neuropsykologinen kuntoutus on hyvä paikka vahvistaa muun muassa näitä taitoja.

Neuropsykologinen kuntoutus on terveydenhuollon yleisesti hyväksymä kuntoutuksen muoto, joka auttaa taitojen kehittymisessä, opettaa uusia, parempia selviytymiskeinoja sekä antaa tukea itsetunnon vahvistumiseen.

Yleisimmin ja terveydenhuollon kustantamana sitä järjestetään henkilöille, joilla on neurologisesta sairaudesta tai oppimisvaikeuksista johtuvia haasteita esimerkiksi työelämässä tai koulunkäynnissä.

[+] Lue lisää

Varaa aika neuropsykologiseen kuntoutukseen

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä sinulle sopivin ratkaisu ja ryhdytään töihin paremman olon ja selviytymisen puolesta.