Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus soveltuu kaikille henkilöille, jotka haluavat kehittää aivojaan ja esimerkiksi omaa oppimiskykyään. Terveydenhuollon palveluna sitä määrätään lievittämään oppimisvaikeuksien tai neurologisten sairauksien aiheuttamaa haittaa ja parantamaan yksilön kykyä selvitä ympäristön vaatimuksista.

Tavanomaisimmin ja terveydenhuollon kustantamana neuropsykologista kuntoutusta järjestetään henkilöille, joilla on neurologisia tai kehityksellisiä erityisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia tai neurologisen sairauden tai vamman aiheuttama oirekuva.

Neuropsykologinen kuntoutus on julkisen- ja yksityisen terveydenhuollon hyväksymä lääkinnällisen kuntoutuksen muoto. Sitä voi toteuttaa laillistettu psykologi, jolla on neuropsykologinen jatko- tai erikoistumiskoulutus, joka vastaa laajuudeltaan erikoislääkärin päteyyyttä.

Kuntoutuksen kesto määräytyy ongelmien vaikeusasteesta, niiden haittaavuudesta sekä kuntoutuksen etenemisestä. Kuntoutustarve voi jatkua vuosia, koska aivojen kehitys ja muutos vaatii aikaa. Kuntoutuksen tiheys on useimmiten 1-2 kertaa viikossa.

Kuntoutukseen tullaan yleensä lääkärin suosituksesta ja lähetteellä. Mikäli kuntoutus on terveydenhuollon suosittelemaa, siihen on mahdollista saada maksusitoumus KELASTA, erikoissairaanhoidosta (esim. HUS) tai perusterveydenhuollosta ja joskus myös sosiaalitoimesta. Kuntoutuksen voi korvata myös vakuutusyhtiö, jos kyseessä on esimerkiksi liikenneonnettomuuden aiheuttama aivovamma. Kuntoutukseen voi tulla myös ilman lähetettä.

Luduksessa on tarjolla yksilö-, pari- ja ryhmäkuntoutusta. Neuropsykologinen yksilö- ja parikuntoutus maksaa 129€/45min. Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus maksaa 167€/90min.

Varaa paikka neuropsykologiseen kuntoutukseen

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä sinulle sopivin ratkaisu ja ryhdytään töihin paremman olon ja selviytymisen puolesta.