Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologinen tutkimus on hyvä apu silloin, kun herää huoli tai epäily siitä, että aivot eivät toimi tavanomaisesti tai niiden kehitys ei etene odotetusti. Taustalla voi olla aivojen toiminnan häiriö, joka on tärkeä selvittää, jotta häiriön helpottaminen tulisi mahdolliseksi.

Neuropsykologisella tutkimuksella on kaksi pääasiallista tavoitetta:

  • suoriutumista verrataan muiden samanikäisten henkilöiden suoriutumiseen tai koulutus- ja ammattitaustan perusteella arvioituun peruskapasiteettiin
  • tehdään kognitiivinen profilointi, eli arvioidaan taitojen keskinäisiä suhteita eli löydetään vahvimmat ja heikoimmat tiedonkäsittelyn osa-alueet

Tätä tietoa pystytään monipuolisesti käyttämään hyödyksi esimerkiksi haettaessa selityksiä erilaisille vaikeuksille työssä, opiskelussa tai koulunkäynnissä. Samalla tiedon avulla pystytään löytämään parhaiten soveltuvat ratkaisut, joilla tilannetta voidaan helpottaa.

Tutkimuksen kokonaiskesto on 3-6 tuntia. Tutkimuskertoja on 1-6. Tutkittu henkilö/huoltaja saa suullisen ja kirjallisen palautteen sekä tarvittaessa ohjausta jatkotoimenpiteisiin. Tämän lisäksi on mahdollisuus järjestää tutkimustulosten tiimoilta tiedonsiirtoneuvottelu, johon asiakas voi pyytää mukaan kaikki ne tahot, joita pitää tärkeinä.

Tutkimuksiin tullaan useimmiten lääkärin suosituksesta ja lähetteellä. Tällöin tutkittava on oikeutettu saamaan Kelasta osan tutkimuksen aiheuttamista kustannuksista sekä hakemaan matkakorvauksia käynneistä aiheutuvista kuluista. Tutkimuksiin voi tulla kuitenkin myös ilman lähetettä.

Neuropsykologinen tutkimus maksaa 1017€. Hinta pitää sisällään kaikki tutkimuksesta aiheutuvat kulut. Kaikkiin tutkimuksiimme kuuluu kolme virallista, alkuperäistä lausuntoa, jotka toimitetaan asiakkaalle tutkimuksen päättyessä.

Varaa aika neuropsykologiseen tutkimukseen

 

 

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä sinulle sopivin ratkaisu ja ryhdytään töihin paremman olon ja selviytymisen puolesta.